نمونه سوالات نوبت اول پایه هفتم سال 93
 
  قرآن     ریاضی      املا          انشا         مطالعات اجتماعی        علوم          زبان انگلیسی          پیام های آسمانی           عربی